Promjena ulja

U mnogim primenama "jednostavna Promena ulje" nije dovoljna. Ovo se posebno odnosi na mašine i sistemi kada se prelazi sa konvencionalnih na biološki brzo razgradiva ulja ili klase ulja za proizvodnju hrane. U tom slučaju mora se postupiti u skladu sa zakonskim propisima i tehničkim standardima, odnosno da se sadržaj stranih ulja svede na fiksno propisani Minimum ili čak da se isključi. Zbog toga "potpunu promenu ulja" ne treba izjednačavati sa „jednostavnom Promenom ulja". KLEENOIL PANOLIN ovo nudi kroz svoju servisnu uslugu. 

Naš asortiman usluga može biti preciznije definisan prema zahtevu ali u svakom slučaju sadrži:

  • Isporuku svežeg ulja
  • Obezbeđenje ulja za ispiranje
  • Pražnjenje i ispiranje kompletnog sistema
  • Novo punjenje propisanim / željenim uljem
  • Probni rad
  • Uzimanje uzorka ulja i Analiza
  • Izdavanje Certifikata o punjenju 
  • Postavljanje oznaka na celokupnu opremu
  • Preuzimanje otpadnog ulja i Odlaganje korišćenog ulja
Öltropfen
 

Kada koristite proizvode za koje postoji zabrana ili ograničenje za mešanje, moraju se poštovati detaljna uputstva za konverziju i / ili VDMA 24 569. Pre svega moraju se poštovati uputstva proizvođača opreme. Bitni elementi svakog su uslovi garancije.

This website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. Privacy policy

EVERYTHING IS POSSIBLE!

Copyright 2018 © KLEENOIL PANOLIN AG