Impresum

Podaci saglasni sa § 5 TMG (Zakon o sredstvima telekomunikacije)

Adresa

KLEENOIL PANOLIN AG 

Schnötring 2-3 

79804 Dogern

Deutschland

Kontakt

Telefon: +49 7751 83 83 0

Faks: +49 7751 83 83 29

E-Mail: info@kleenoil.com

Pravni zastupnici

Predsedavajući borda direktora: Milorad Krstić

Izvršni direktor: Christian Rüdt

Predsednik nadzornog odbora:

Dr. Claudia Böhm

Nadzorni odbor:

Berthold Grass, Marina Krstić

 

Unos u registar

Registracija u trgovačkom registru

Sudski registar: Okružni sud Freiburg im Breisgau

Registarski broj: HRB 621416

PIB

Poreski identifikacioni broj u skladu sa §27 nemačkog Zakona o porezu na promet:

DE 142 832 743

Dizajn i realizacija

eschbachIT GmbH - www.eschbachit.com

 


U slučaju bilo kakvog neslaganja u pogledu prevoda ovog Impresum-a, nemački original ima pravni prioritet.

This website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. Privacy policy

EVERYTHING IS POSSIBLE!

Copyright 2018 © KLEENOIL PANOLIN AG